Mange er bekymret – ordfø­reren vil ha egen forskrift

foto