Kjemper mot klokken før natten slår til – da nedskaleres arbeidet