1.500 må avlyse ferie etter bibel-tap i namsretten