Dette er toppsjefene i nye Agder: Tre fra aust, fire fra vest