Omsetningen på kraftbørsen stupte etter Aas-kollapsen