Kaller Arendal kommune «brutal» og «uten hjerte»

foto