Mange benyttet muligheten til å stemme søndag

foto