Subsea 7 nedbemanner: Vurderer å legge ned Grimstad-kontoret