Mystisk massedød i elva: Fisken lever nede, ligger død lenger oppe