Disse husene står nesten ferdig bygget - men mangler byggetillatelse

foto