Brøt seg inn på fyllinga for å lete etter tomflasker