To personer anmeldes for besittelse og bruk av hasj