Forbereder mulig rettssak: Innsamlingsaksjon for kirkeasylant

foto