Har satt i gang grunnarbeider for ny matbutikk på Stoa

foto