– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg.

Det opplyser klima- og miljørådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune en e-post til Agderposten.

Klima- og energirådgivningem er gratis, og baserer seg på at boligeiere gjør en energianalyse av egen bolig på nett, samt avtaler en digital befaring med en energirådgiver, opplyser Hammer i e-posten.

STRØMRÅD: Ragnhild Hammer i Arendal kommune, her fra mer sommerlige omgivelser. Foto: Grete Helgebø

Der stilles også flere spørsmål:

  • Hvordan kan du bruke mindre strøm på å holde boligen varm?

  • Hvilke energitiltak er smarte for din bolig?

  • Skal du satse på solceller eller varmepumpe nå?

  • Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil og hvilke støtteordninger finnes?

Rådene som gis, er på ingen måte ment å presse løsninger på huseierne:

«Energirådgiverne kommunen benytter skal verken selge varmepumper, vinduer eller isolasjon, kun gi objektive råd tilpasset husholdningenes boligsituasjon og økonomi», står det å lese pressemeldingen.

Derimot skal satsingen «fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd som reduserer energibruken og bidrar til en klimavennlig hverdag».

Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket, opplyser e-posten.

Her finner du energiportalen for Arendal (ekstern lenke).

Her registrerer du deg for rådgivningstime (ekstern lenke).