Kirker søker om ekstra støtte: – Tærer på reservene

foto