Eksperter spår en billigere strømsesong enn fjoråret

foto