Derfor slipper småbarnsfaren fra Sørlandet å bli eksportert til Russland