Byggestans etter kommunens hastebefaring: Krever at arbeidet stoppes

foto