Klubbet gjennom hele kommunestyremøtet på 20 minutter