ULIK TRO: Azhar Hashi er muslim og Jorunn Raddum er kristen og prost i Arendal. I dag snakker de om det å være kvinne i trossamfunn i likestillingsperspektiv. Foto: Mona Wikøren

Menn i flertall i trossamfunnenes styre

– Det er viktigere at jeg får treffe kvinner som kan tolke Koranen for meg, enn at jeg skal kjempe for at hun skal kunne lede bønnen for meg.