Stoltenberg: Vil være forsiktig med å være optimist