Barnelege Håvard Skjærvik fratatt retten til å kreve refusjon

foto