Ingrid (8 uker) ble hasteinnlagt med RS-virus

foto