Behandlet for røykskader etter branntilløp i Arendal