Et halvt år etter Prebens dødsfall venter moren fortsatt på å bli kontaktet