Slipper koronatesting før første New York-flyging

foto