Først slo han vekteren i magen, så fikk han prutet ned boten