Stenger stasjonen – men ber innbyggerne ha lav terskel for å teste seg