Har ryddet plastkuler i 16 måneder: Endelig ferdig

foto