Kjell Ingolf Ropstad vil ikke si om KrF stiller seg bak bompengeskissen

foto