E18: • Ja til å redde truet bygd • Ja til to halve kryss i Arendal • Nei til tunnel-krav i Grimstad

foto