Begravelsesagent anbefalte det. Men kirken fraråder å utsette

foto