Åshild har korona – barna holdes borte fra skole og barnehage