Minst seks døde i massekollisjon under støvstorm i USA

foto