Databrikkemangel bremser bilproduksjonen i flere år