Forvirring rundt parkering: – Det er gode muligheter