Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner i koronakrisepakken