Mer engstelig for reisende fra Oslo enn fra utlandet

foto