Debatt: Forstår ikke Agderpostens motiver for å framstille oss som dommedagsprofeter