Kraftig økning i antall el-sensitive: Espen er én av mange som motsetter seg smartmåler