FN: Utdanningsstansen er en «generasjonskatastrofe»