Fire lam tatt av ulv – har gitt tillatelse til felling

foto