Rykket ut til hekk som sto i flammer i Arendal

foto