Klarte ikke redde huset – hindret Lyngør-brannen å spre seg