Enig med lederen: – Inngripende å si at folk ikke skal gå på jobb

foto