Sperret sundet utenfor Brekkestø: 642 husstander mistet strømmen

foto