Vedtaksbrev fra Nav er ekte – ba søker låne grill og penger