Nå må du ikke langt inn i landet før du finner snø

foto