Redningsaksjon etter observasjon av trolig stjålet førerløs båt